อบรมช่างแอร์

 
 
บริษัท ชุมพ เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด  
49/12 หมู่ที่ 5 ต. ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

 
 7 กุมภาพันธ์ 2559
 
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
เรียน   ผู้สนใจทุกท่าน
                      ด้วย บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด มีความประสงค์ จัดฝึกอบรมเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็ก สำหรับช่างเครื่องปรับอากาศ และผู้สนใจการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วไป ในเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน และสร้างช่างเครื่องปรับอากาศหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ณ บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด
                      โอกาสนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สำหรับบ้านเรือน เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม ครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จะจัดขึ้น ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ แรกของทุกเดือน ( กุมภาพันธ์ 2559 ถึง มกราคม 2560)
                       โดยผู้ที่มีความสนใจเข้าฝึกอบรม กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและ ลงทะเบียนได้ที่ คุณ ภัทธิยา ไชยณรงค์
 (โทร: 084-0064699, 086-8325586, 077-510248) ตามเวลาราชการ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาประชาสัมพันธ์
 
นาย ภูไท ฤทธิ์ธาร
 
กรรมการผู้จัดการ

 
หลักสูตร การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระยะเวลา หลักสูตร  2 วัน  

 
ตารางการจัดฝึกอบรม วันที่ 1 ภาคทฤษฎี
8:00-8:30   รายงานตัว
8:30-9:30   ความรู้เบื้องต้นเครื่องปรับอากาศ
9:30-10:30   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ
10:30-11:30   การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง
11:30-12:30   การเลือกตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
12:30-13:30   พักรับประทานอาหาร
13:30-14:30   อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
14:30-15:30   การเลือกท่อน้ำยาและการเดินท่อน้ำยา
15:30-17:00   การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตารางการจัดฝึกอบรม วันที่ 2 ภาคปฏิบัติ
8:30-12:30   การจำลองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
12:30-13:30   พักรับประทานอาหาร
13:30-16:30   การจำลองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
16:30-17:00   มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินจบหลักสูตร
 
ประวัติ วิทยากร ฝึกอบรม นาย ภูไท ฤทธิ์ธาร
2546 :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม เครื่องกล พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2450 :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547-2553 : วิศวกรอาวุโส พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ บริษัท SAIJO DENKI International Limited
2553-2557 : วิศวกรอาวุโส ตรวจสอบ เครื่องปรับอากาศ ด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพพลังงาน บริษัท Intertek Testing Services (Thailand) Limited

ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด
: ผู้ตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ใบอนุญาต เลขที่ บ.2335/2554
: วิศวกรได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขา เครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.4008
: วิศวกรตรวจสอหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
:วิศวกรตรวจสอบและทดสอบระบบทำความเย็น กรมโรงงานอุตสกรรม
:คณะกรรมการร่างมาตรฐาน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 
Powered by MakeWebEasy.com