ร้านแอร์ แนะนำ


ร้านแอร์ เขต อ.หลังสวน จ.ชุมพร


ชื่อร้าน: ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ 
ชื่อช่าง: นาย ภูไท ฤทธิ์ธาร (ช่างก้อย)
ที่อยู่: 49/12 หมู่ 5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 084-0064699, 0868325586


ชื่อร้าน: อาณาจักรสวน
ชื่อช่าง: นาย ภูไท ฤทธิ์ธาร (ช่างก้อย)
ที่อยู่:  หมู่ 5 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 084-0064699, 0868325586


ชื่อร้าน: ช.ช่างชัยเซอร์วิส
ชื่อช่าง: นาย _________ (ช่างชัย)
ที่อยู่: ตลาดหลังสวน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 089-9728012


ชื่อร้าน: ช่างแอร์ หลังสวน
ชื่อช่าง: นาย _________ (ช่างกิตติ)
ที่อยู่: ตลาดหลังสวน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 080-6084717


ชื่อร้าน: ช่างวุฒิ
ชื่อช่าง: นาย จีรวุฒิ มณีบางกา (ช่าง วุฒิ)
ที่อยู่: ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 087-8828587


ชื่อร้าน: ช่าง กบ
ชื่อช่าง: นาย ธรรมรัตน์ รอดอุมา (ช่าง กบ)
ที่อยู่:  อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 087-2675761


ชื่อร้าน: หลังสวนตู้เย็น 
ชื่อช่าง: นาย ______ (ช่าง เอ)
ที่อยู่:  143 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 084-9924431


ชื่อร้าน: หลังสวนเครื่องเย็น
ชื่อช่าง: นาย กฤช พันธ์ุพิพัฒน์ (ช่าง ปอ)
ที่อยู่:  159 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-9795480


ชื่อร้าน: เจริญกิจ ไฮเทค
ชื่อช่าง: คุณ ธวัชชัย  องค์ปรัชญากุล (เฮียวัช)
ที่อยู่:  5/56-7 ถ. หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 077-581032


ชื่อร้าน: ชั่งใจ แอร์ เซอร์วิส
ชื่อช่าง:  นาย ______________ (ช่าง สุน)
ที่อยู่:  284 หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 089-2158419


ชื่อร้าน: บ้านแอร์ 
ชื่อช่าง:  นาย ______________ (ช่าง ชัย)
ที่อยู่:  หมู่บ้าน อวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 087-8137991


ชื่อร้าน: อ้ออิเล็คทรอนิค
ชื่อช่าง:  นายสุรัตน์ชัย ชนะพล  (ช่าง อ้อ)
ที่อยู่:  ห้วยสะท้อน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 084-8399619


ชื่อร้าน: ช่างหนุ่ม
ชื่อช่าง:  นาย ครรชิต จันทรสุข (ช่าง หนุ่ม)
ที่อยู่:  แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 084-9845999


ชื่อร้าน: เสียงโตเกียว สาขา หลังสวน
ชื่อช่าง:  __________
ที่อยู่:  8/3 หมู่บ้านอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 077-545224


ชื่อร้าน: ช่างต้อง
ชื่อช่าง:  __________ (ช่างต้อง)
ที่อยู่:  ปากน้ำหลังสวน  อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 087-2726810


ชื่อร้าน: ช่าง ปุ้ย
ชื่อช่าง:  นาย อดิศร( ช่างปุ้ย)
ที่อยู่:  หน้าโรงเรียนภูบดินทร์  อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 087-8963033


ชื่อร้าน: ช่าง เปี๊ยก
ชื่อช่าง:  นาย ______ ( ช่าง เปี๊ยก)
ที่อยู่:  หน้าเขาม่วง   อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-7881015


ชื่อร้าน: พรชัยอิเล็คโทรนิคส์
ชื่อช่าง:  นาย ___________ (ช่าง ชัย)
ที่อยู่: ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 089-6471180, 087-2759141


ชื่อร้าน: หลังสวน สารพัดช่าง
ชื่อช่าง:  วันชัย ดำนิล (ช่างชัย)
ที่อยู่:  21/10 อวยชัย 2  อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-8947816


ชื่อร้าน: อี.พี. วิศวกรรม
ชื่อช่าง:  _____________ (ช่าง___)
ที่อยู่:    อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 089-8720701

 
ร้านแอร์ เขต อ.ละแม จ.ชุมพร


ชื่อร้าน: ละแมวิศวกรรม 
ชื่อช่าง:  นาย  สุรชัย รสมิตร์ (อาจารย์ เอก)
ที่อยู่:  31/1 หมู่ 6  อ. ละแม จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 086-8335713

 

ชื่อร้าน: แฝดวิศวกรรมการไฟฟ้า
ชื่อช่าง:  นาย ธีรรัตน์ พิทักษ์ภาวศุทธิ
ที่อยู่:  122/3 ม.10 (ตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอละแม)  อ.ละแม จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 086-6130686

 
ร้านแอร์ เขต อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

ชื่อร้าน: ทุ่งตะโก แอร์บ้าน
ชื่อช่าง:  นาย สมโภชน์ โทอรัญ (ช่างสมโภชน์)
ที่อยู่:  หลังที่ทำการอำเภอทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 080-5565296


ชื่อร้าน: เขาปีบแอร์ 
ชื่อช่าง:  นาย ___________
ที่อยู่: 20/12 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-9328159, 081-1244075


ชื่อร้าน: ศุภกรการไฟฟ้า
ชื่อช่าง:  นาย ศุภกร คงแก้ว (ช่างกร)
ที่อยู่: 74/9-10 ถ.เขาปีบ-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-9328159, 081-1244075

 

ร้านแอร์ เขต อ.สวี จ.ชุมพร

ชื่อร้าน: ทวีศักดิ์แอร์ 
ชื่อช่าง:  นาย _________ (ช่าง ศักดิ์)
ที่อยู่:  458/7 ม.5 ต.นาโพธ์ อ.สวี จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-7912390

ชื่อร้าน: เขาทะลุแอร์แอนด์เชอร์วิส
ชื่อช่าง:  นาย _________ (ช่างอั๋น )
ที่อยู่:  
203/6ม.1ต. เขาทะลุ อ.สวีจ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 087-8972734
 

ร้านแอร์ เขต อ.เมือง จ.ชุมพร

ชื่อร้าน: ขุนกระทิงแอร์บ้าน
ชื่อช่าง:  นาย วิทยา ดีสมุทร (ช่างวิทยา)
ที่อยู่:  27/3 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ( เยื้องไปรษณีย์ขุนกระทิง) ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 089-9732379

ชื่อร้าน: น.นำไฟฟ้า 
ชื่อช่าง:  นาย ___________ (ช่างนนท์)
ที่อยู่:  ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-3979142


ชื่อร้าน: รุ่งกิจเซอร์วิส
ชื่อช่าง:  สายชล กาญจนารัตน์
ที่อยู่:  หน้าธนาคาร ธอส ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 089-973-9792

ชื่อร้าน: พลชัยแอร์
ชื่อช่าง:  พิธาน บุญยนต์ (ช่างชัย)
ที่อยู่:  85/4 ม.6 ต.นาทุ่ง อ. เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-2713932

 


ชื่อร้าน: วิศวกร เครื่องเย็น
ชื่อช่าง:  วชิระ พันล์ุทอง (ช่าง แดง)
ที่อยู่:  98 ถ.ทวีสินค้า ต. ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-5387832


ชื่อร้าน: ปฐมพรเทเลคอม & เซอร์วิส
ชื่อช่าง:  ชัยพร เพิ่มพูล (ช่าง ตั้ม)
ที่อยู่:  35/4 ม. 2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 098-0138020

 

ชื่อร้าน: กรกนกแอร์ 
ชื่อช่าง:  สุนทร ทาตา (ช่าง สอง)
ที่อยู่:  ถนนกรมหลวง ซอย 5 อ.เมือง จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-6327919

 

ร้านแอร์ เขต อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


ชื่อร้าน: ธนธรณ์ แอร์ เซอร์วิส
ชื่อช่าง:  นาย พัชรินทร์ อุ่นใจ (ช่าง นก)
ที่อยู่: 116/1 หมู่ 6 ตลาดท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 083-3033346

 

ร้านแอร์ เขต อ.ปะทิว จ.ชุมพร


ชื่อร้าน: ปะทิวเครื่องเย็น
ชื่อช่าง:  ______________
ที่อยู่:  137/4 ม. 3  ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เบอร์ ติดต่อ: 081-3973256, 087-8879073
 
Powered by MakeWebEasy.com