ราคาเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น R32 พร้อมติด ตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

 
ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FTM09NV2S/RM09NV2S9,08215,900เบอร์ 5
FTM13NV2S/RM13NV2S12,48718,400เบอร์ 5
FTM15NV2S/RM15NV2S15,12021,100เบอร์ 5
FTM18NV2S/RM18NV2S17,99225,400เบอร์ 5
FTM24NV2S/RM24NV2S22,27533,600เบอร์ 5
FTM28NV2S/RM28NV2S23,60635,400เบอร์ 5
**มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 . ID LiNE: chumphon_asia
 
 
 
 
เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อและขาแขวนคอยล์ร้อน


ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
MS-GL09VA9,21216,900เบอร์ 5
MS-GL13VA12,62619,100เบอร์ 5
MS-GL15VA14,33022,100เบอร์ 5
MS-GL18VA18,08427,100เบอร์ 5
MS-GL24VA22,51939,700เบอร์ 5

***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ แอลจี  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

 

ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
S10D,EE19,11412,900เบอร์ 5
C13H,KE212,04214,400เบอร์ 5
S18D,EE118,58920,400เบอร์ 5
X10A9,11412,400เบอร์ 5
X13A12,06813,400เบอร์ 5
X18C18,13119,100เบอร์ 5
S24B22,50622,900เบอร์ 5

***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน


ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
AE095A/RE095A9,55812,700เบอร์ 5
AE125A/RE125A12,09813,200เบอร์ 5
AE185A/RE185A18,39919,500เบอร์ 5
AE255A/RE255A24,07025,900เบอร์ 5


***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ พานาโซนิค  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
CS/CU-PN09 SKT9,32613,000เบอร์ 5
CS/CU-PN12 SKT11,94215,200เบอร์ 5
CS/CU-PN18 SKT17,63223,600เบอร์ 5
CS/CU-PN24 SKT22,25230,100เบอร์ 5

**มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ อามีน่า  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
WP09MNVSE/NC09RSVSE9,41512,700เบอร์ 5
WP12MNVSE/NC12RSVSE12,68313,700เบอร์ 5
WP18MNVSE/NC18RSVSE18,51619,800เบอร์ 5

***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ อีมิแน้นท์   พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
WLG 09/ACG 099,204 13,100เบอร์ 5
WLG 12/ACG 1212,506 14,500เบอร์ 5
WLG 18/ACG 1819,16121,700เบอร์ 5
WLG 24/ACG 2425,86727,900เบอร์ 5

***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์

 

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์  R32 พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน Smart Series

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FTKM09NV2S/RKM09NV2S8,500 (4,100-11,600 )22,800เบอร์ 5
FTKM12NV2S/RKM12NV2S11,900 (4,800-14,000)25,800เบอร์ 5
FTKM15NV2S/RKM15NV2S14,300 (5,100-16,400)29,600เบอร์ 5
FTKM18NV2S/RKM18NV2S17,700 (5,800-21,200)32,800เบอร์ 5
FTKM24NV2S/RKM24NV2S20,500 (65,00-23,900)41,600เบอร์ 5
FTKM28NV2S/RKM28NV2S24,200 (7,800-30,400)45,600เบอร์ 5
FTKM33NV2S/RKM33NV2S29,000 (10,200-35,800)49,600เบอร์ 5

***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


Smile Series

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FTKC09PV2S/RKC09PV2S8,500 (3,400-11,600)19,700เบอร์ 5
FTKC12PV2S/RKC12PV2S11,900 (4,400-14,000)22,500เบอร์ 5
FTKC18NV2S/RKC18NV2S17,700 (5,500-20,100)28,700เบอร์ 5
FTKC24NV2S/RKC24V2S20,500 (6,100-23,500)37,600เบอร์ 5

***มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

 


เครื่องปรับอากาศ ชนิด ตั้ง/แขวนไต้ฝ้า
เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FH Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน 

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FH13PUV2S/R13PUV2S113,600 เบอร์ 5
FH18PUV2S/R8PUV2S117,400 เบอร์ 5
FH24NUV2S/R24NUV2S23,000 มอก
FH30PUV2S/R30PUV2S/Y2S30,000 มอก
FH36PUV2S/R36PUV2S/Y2S36,000 มอก
FH42PUV2S/R42PUVY2S42,000 มอก
FH48NUV2S/R48NUY2S48,000 มอก
FH62CXV1/R61DXY156,000 มอก

 

 


เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FHNQ Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FHNQ13MV2S/RNQ13MV2S114,174 เบอร์ 5
FHNQ18MV2S/RNQ18MV2S118,724 เบอร์ 5
FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S24,000 มอก

 

 


เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FHQG-DV Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

อินเวอร์เตอร์

ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FHQG13DV2S/RZR13LUV2S113,529 (7,900-15,400) เบอร์ 5
FHQG18DV2S/RZR18LUV2S117,716 (7,900-19,100) เบอร์ 5
FHQG24DV2S/RZR24LUV2S121,874 (8,900-24,200) เบอร์ 5
FHQG30DV2S/RZR30LUV2S128,419 (17,100-34,100) เบอร์ 5
FHQG30DV2S/RZR30LUY2S129,082 (17,100-34,100) เบอร์ 5
FHQG36DV2S/RZR36LUV2S136,081(18,800-38,200) เบอร์ 5
FHQG36DV2S/RZR36LUY2S135,751 (18,800-38,200) เบอร์ 5
FHQG42CV2S/RZR42LUV2S42,000 (19,400-47,800) มอก
FHQG42CV2S/RZR42LUY2S42,000 (19,400-47,800) มอก
FHQG48CV2S/RZR48LUV2S45,400 (21,200-52,500) มอก
FHQG48CV2S/RZR48LUY2S45,400 (21,200-52,500) มอก
 
 
 

เครื่องปรับอากาศไดกิ้น FHC NU/PU Series พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และขาแขวนคอยล์ร้อน


 
ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท)มาตรฐาน
FHC18NUV2S/R18NUV2S18,000 มอก
FHC24NUV2S/R24NUV2S23,000 มอก
FHC30PUV2S/R30PUV2S30,000 มอก
FHC30PUV2S/R30PUY2S30,000 มอก
FHC36PUV2S/R36PUV2S36,000 มอก
FHC36PUV2S/R36PUY2S36,000 มอก
FHC42PUV2S/R42PUY2S42,000 มอก
FHC48NUV2S/R48NUY2S48,000 มอกเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FCNQ Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

 
ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้งมาตรฐาน
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S13,600  มอก
FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S18,000 มอก
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S24,000 มอก
FCNQ30MV2S/RNQ30MNV2S30,000 มอก
FCNQ30MV2S/RNQ30MNY2S30,000 มอก
FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S36,000 มอก
FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S36,000 มอก
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S42,600 มอก
FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S48,000 มอก

 
 
 
เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FCQ Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน


อินเวอร์เตอร์
ชื่อรุ่นขนาดความเย็น (บีทียู)ราคา ฟรีติดตั้งมาตรฐาน
FCQ30LUV2S/RZR30LUV2S30,000 (17,100-34,100) มอก
FCQ30LUV2S/RZR30LUY2S30,000 (17,100-34,100) มอก
FCQ36LUV2S/RZR36LUV2S36,000 (18,800-38,200) มอก
FCQ36LUV2S/RZR36LUY2S36,000 (18,800-38,200) มอก
FCQ42LUV2S/RZR42LUV2S42,000 (19,400-47,800) มอก
FCQ42LUV2S/RZR42LUY2S42,000 (19,400-47,800) มอก
FCQ48LUV2S/RZR48LUV2S48,000 (21,200-52,500) มอก
FCQ48LUV2S/RZR48LUY2S48,000 (21,200-52,500) มอก

 
Powered by MakeWebEasy.com