ราคาอะไหล่SP MAGNETIC CONTACTORราคา (บาท)
SP MAGNETIC CONTACTOR 20 AMP 1 POLE109
SP MAGNETIC CONTACTOR 25 AMP 1 POLE109
SP MAGNETIC CONTACTOR 30 AMP 1 POLE109
SP MAGNETIC CONTACTOR 20 AMP 2 POLE169
SP MAGNETIC CONTACTOR 25 AMP 2 POLE189
SP MAGNETIC CONTACTOR 30 AMP 2 POLE199
SP MAGNETIC CONTACTOR 30 AMP 3 POLE329Run Capacitor Compressorราคา (บาท)
SP RUN Capacitors 15 µF 370 V.AC119
SP RUN Capacitors 20 µF 370 V.AC129
SP RUN Capacitors 25 µF 370 V.AC135
SP RUN Capacitors 30 µF 370 V.AC139
SP RUN Capacitors 35 µF 370 V.AC159
SP RUN Capacitors 40 µF 370 V.AC169
SP RUN Capacitors 45 µF 370 V.AC179
SP RUN Capacitors 50 µF 370 V.AC189
SP RUN Capacitors 55 µF 370 V.AC199
SP RUN Capacitors 60 µF 370 V.AC209Run Capacitor Fan motor ราคา (บาท)
Capacitor motor 1.0 µF 450 V.AC35
Capacitor motor 1.5 µF 450 V.AC35
Capacitor motor 2.0 µF 450 V.AC35
Capacitor motor 2.5 µF 450 V.AC35
Capacitor motor 3.0 µF 450 V.AC40
Capacitor motor 3.5µF 450 V.AC40
Capacitor motor 4.0 µF 450 V.AC40
Capacitor motor 5.0 µF 450 V.AC49
Capacitor motor 6.0 µF 450 V.AC49
Capacitor motor 7.5 µF 450 V.AC59
Capacitor motor 12.5 µF 450 V.AC89มอเตอร์คอล์ยร้อนแบบมีปีกราคา (บาท)
มอเตอร์คอล์ยร้อนแบบมีปีก ขนาด 1/4 Hp729
มอเตอร์คอล์ยร้อนแบบมีปีก ขนาด 1/6 Hp659
มอเตอร์คอล์ยร้อนแบบมีปีก ขนาด 1/8 Hp599มอเตอร์คอล์ยร้อนเล็กราคา(บาท)
มอเตอร์คอล์ยร้อน LG, Sumsung หมุนขวา629
มอเตอร์คอล์ยร้อน มิตซู หมุนขวา629
มอเตอร์ LG, Sumsung, York หมุนซ้าย629


มอเตอร์คอล์ยร้อน กลมราคา (บาท)
มอเตอร์คอล์ยร้อน กลม ขนาด 1/31,269
มอเตอร์คอล์ยร้อน กลม ขนาด 1/4819

เมอเตอร์คอล์ยเย็น แอร์ตั้งพื้น- แขวนใต้ฝ้าราคา (บาท)
มอเตอร์คอล์ยเย็น แบบ 2 แกน ขนาด 1/10 Hp639
มอเตอร์คอล์ยเย็น แบบ 2 แกน ขนาด 1/15 Hp639
มอเตอร์คอล์ยเย็น แบบ 2 แกน ขนาด 1/20 Hp639
มอเตอร์คอยเย็น แบบต่อแกน พร้อมชุดต่อ ขนาด 1/8 Hp1,090
มอเตอร์คอยเย็น แบบต่อแกน พร้อมชุดต่อ ขนาด 1/10 Hp939

มอเตอร์คอล์ยเย็น แอร์ติดผนังราคา (บาท)
เมอเตอร์คอล์ยเย็น วอลไทป์ บาง 10 W469
เมอเตอร์คอล์ยเย็น วอลไทป์ กลาง639
เมอเตอร์คอล์ยเย็น วอลไทป์ กรีนไซน์ หนา639


SCI Compressor [MISUBISHI]ราคา (บาท)
RH 154 VHST ;9,087 BTU; 220V; R223,130
RH 207 VRFT; 12,287 BTU; 220V; R222,940
RH 277 VHST; 16,547 BTU; 220V; R224,450
PH 39 VTET; 23,490 BTU; 220V; R225,850
PH 41 VPJT; 25,117 BTU; 220V; R226,230
NH 47 VNHT; 29,006 BTU; 220V; R226,945
NH 52 VXBT; 33,014 BTU; 220V; R227,150
NH 56 VXBT; 36,078 BTU; 220V; R227,580

EMERSON Copeland Scrollราคา (บาท)
ZR47KCTFD; 39,300 BTU; 380V;3PH;R2213,020
ZR54KETFP; 44,400 BTU; 380V;3PH;R2212,670
ZR57KETFP; 47,000 BTU; 380V;3PH;R2213,610
ZR72KCTFD; 60,700 BTU; 380V;3PH; R2217,150 
KK Kulthorn Compressorราคา (บาท)
AE 7440 EK; 1/2 HP; 220V; 50Hz; R223,479
AE 2413Y-SR; 3/8HP; 220V; 50Hz; R134A3,349
AEA 2415Y; 1/2HP; 220V; 50Hz; R134A3,559

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ราคา(บาท)
มอเตอร์พัดลมตู้แช่ ขนาด 10 W339
มอเตอร์พัดลมตู้แช่ ขนาด 34 W669


ขายางรอง Condensingราคา (บาท)
ขายางรอง Condensing ขนาด 4 นิ้ว (ชุดละ)49
ขายางรอง Condensing ขนาด 3 นิ้ว (ชุดละ)39

ขายาง Condensing แบบหนา ราคา (บาท)
ขายาง Condensing แบบหนา (ชุดละ)82

ขายาง Condensing แบบบาง ราคา (บาท)
ขายาง Condensing แบบบาง (ชุดละ)22

รางครอบท่อราคา (บาท) HASUราคา (บาท) JOBU KENSAI
HD-75-G รางครอบท่อ ขนาด 75 มม.10579
HW-75-G ฝาครอบ ขนาด 75 มม.3935
HK-75-G ข้องอโค้ง ขนาด 75 มม.3529
HC-75-G ข้องอมุม 90° 75 มม.3529
HJ-75-G ข้อต่อตรง ขนาด 75 มม.15-
HJJ-75-G ข้อต่อตรงแบบใช้น๊อต ขนาด 75 มม.1916
TM-75 ท่อยืด ขนาด 75 มม.7969
TIF-75 ข้อต่อข้ามคาน ขนาด 75 มม.69-
TA-75 ฝาครอบเพดาร ขนาด 75 มม.45-
HD-65-G รางครอบท่อ ขนาด 65 มม.99-
HW-65-G ฝาครอบ ขนาด 65 มม.37-
HK-65-G ข้องอโคัง ขนาด 65 มม.33-
HC-65-G ข้องอมุม 90° ขนาด 65 มม.33-
HJ-65-G ข้อต่อตรง ขนาด 65 มม.14-
TJ-65 ข้อต่อตรง แบบใช้น๊อต ขนาด 65 มม.18-
SD-100 รางครอบท่อ ขนาด 100 มม.269-
SW-100 ฝาครอบ ขนาด 100 มม.69-
SK-100 ข้องอโค้ง ขนาด 100 มม.59-
SC-100 ข้องอมุม 90° ขนาด 100 มม.59-
SJ-100 ข้อต่อตรงแบบใช้น๊อต ขนาด 100 มม.49-

สารทำความเย็นราคา (บาท)
Refrigerant R410A (11.3kg) - SP2,160
Refrigerant R22 (13.6kg) - SP1,920
Refrigerant R134A (13.6kg) - SP2,330
Refrigerant R32 (10.0kg) -SP2,810
Refrigerant R134A (13.6kg) - HJ2,030
Refrigerant R600 (6.5kg)6,500

ยางหุ้มท่อราคา (บาท)
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบบาง (3814) ขนาด 2 หุน19
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบบาง (3838) ขนาด 3 หุน22
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบบาง (3812) ขนาด 4 หุน24
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบบาง (3858) ขนาด 5 หุน26
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบบาง (3834) ขนาด 6 หุน28
ยางหุ้มท่อ M-FLEX แบบบาง (3834) ขนาด 6 หุน26
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบหนา (1214) ขนาด 2 หุน38
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบหนา (1238) ขนาด 3 หุน39
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบหนา (1212) ขนาด 4 หุน40
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบหนา (1258) ขนาด 5 หุน50
ยางหุ้มท่อ CELFLEX แบบหนา (1234) ขนาด 6 หุน53

ขาแขวนแอร์ราคา (บาท)
ขาแขวนคอล์ยร้อน ขนาด 45 cm. HD109
ขาแขวนคอล์ยร้อน ขนาด 45 cm. P&D119
ขาแขวนคอล์ยร้อน ขนาด 50 cm. P&D135
ขาแขวนคอล์ยร้อน ขนาด 60 cm. P&D225
ขาแขวนคอล์ยเย็น ขนาด 60 cm. HD139

เบรกเกอร์ราคา (บาท)
เบรกเกอร์ นิปปอน 3P; 30A399
เบรกเกอร์ นิปปอน 3P; 50A469
เบรกเกอร์ CHANG 15A 49
เบรกเกอร์ CHANG 20A 50
เบรกเกอร์ CHANG 30A 51
เบรกเกอร์ PANASONIC 20A 109
กล่องเบรกเกอร์8

สายไฟราคาต่อม้วน (บาท)ราคาต่อเมตร (บาท)
สายเดี่วย THW ขนาด 1x1.0 มม. ไทยยูเนี่ยน2994
สายเดี่วย THW ขนาด 1x1.5 มม. ไทยยูเนี่ยน3895
สายเดี่วย THW ขนาด 1x2.5 มม. ไทยยูเนี่ยน6098
สายคู่ VAF ขนาด 2x1.0 มม. ไทยยูเนี่ยน5997
สายคู่ VAF ขนาด 2x1.5 มม. ไทยยูเนี่ยน82910
สายคู่ VAF ขนาด 2x2.5 มม. ไทยยูเนี่ยน129016
สายคู่ VAF ขนาด 2x4.0 มม. ไทยยูเนี่ยน160922
สายเดี่วย THW ขนาด 1x1.5 มม PKS3094
สายเดี่วย THW ขนาด 1x2.5 มม PKS5297
สายเดี่วย THW ขนาด 1x4.0 มม PKS80910
สายคู่ VAF ขนาด 2x2.5 มม. PKS109913
สายคู่ VAF ขนาด 2x4.0 มม. PKS170920

งานไฟฟ้า อุปกรณ์พลาสติกราคาต่อชิ้น (บาท)ราคาต่อกล่อง 100 ชิ้น (บาท)
ท่อร้อยสายไฟสีขาว 20mm. x 1.8mm. x 2.92m.27-
ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง 18mm. x 1/2" x 4m.33-
ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง 20mm x 3/4" x 4m.39-
กล่องพัก สายสีเหลือง17-
ข้อต่อเข้ากล่อง 1/2"3250
ข้อต่อเข้ากล่อง 3/4"4350
ข้อต่อตรง 1/2"2180
ข้อต่อตรง 3/4"3250
ข้อต่อเข้ากล่อง 20 mm.3280
ข้อต่อตรง 20 mm.2190
คลิปก้ามปู 1/2"2180
คลิปก้ามปู 3/4"3250
กล่องพลาสติกกันน้ำ 2 x 4 x 2"14-
กล่องพลาสติกกันน้ำ 4 x 4 x 2.5"28-
แผงไฟฟ้าพลาสติก 4 x 6 x 1.2"14-
แผงไฟฟ้าพลาสติก 6 x 8 x 1.3"22-

ท่อน้ำทิ้ง  PVCราคา (บาท)
ท่อน้ำ PVC ขนาด 1/2"28
ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1/2"3
ข้องอ 90° PVC ขนาด 1/2"3

ท่อทองแดงชนิดม้วน ความยาว 15 เมตร/ม้วนราคาต่อม้วน (บาท)ราคาต่อเมตร (บาท)
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบบาง ขนาด  1/4" หนา 0.40mm.34929
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบบาง ขนาด  3/8" หนา 0.46mm.54939
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบบาง ขนาด  1/2" หนา 0.48mm.87959
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบบาง ขนาด  5/8" หนา 0.54mm.1,21989
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบบาง ขนาด  3/4" หนา 0.60mm.1,619109
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบกลาง ขนาด  5/8" หนา 0.60mm.1,39999
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบหนา ขนาด  1/4" หนา 0.70mm.56939
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบหนา ขนาด  3/8" หนา 0.70mm.91969
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบหนา ขนาด 1/2 " หนา 0.70mm.1,23989
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบหนา ขนาด  5/8" หนา 0.70mm.1,539109
ท่อทองแดงชนิดม้วน แบบหนา ขนาด  3/4" หนา 0.68mm.1,839129

ข้องอ 90° ต่อท่อทองแดงราคา (บาท)
ข้องอ 90° ขนาด 1/2"13
ข้องอ 90° ขนาด 5/8"14
ข้องอ 90° ขนาด 3/4"30

ข้อต่อสามทาง ท่อทองแดงราคา (บาท)
ข้อต่อสามทางท่อทองแดง ขนาด 3/8"19
ข้อต่อสามทางท่อทองแดง ขนาด 1/2"25
ข้อต่อสามทางท่อทองแดง ขนาด 5/8"29
ข้อต่อสามทางท่อทองแดง ขนาด 3/4"49

ข้อต่อตรงยูเนี่ยน- แฟลย์ ทองเหลืองราคา (บาท)
ข้อต่อตรงยูเนี่ยน- แฟลย์ ทองเหลือง ขนาด 1/4"15
ข้อต่อตรงยูเนี่ยน- แฟลย์ ทองเหลือง ขนาด 3/8"19
ข้อต่อตรงยูเนี่ยน- แฟลย์ ทองเหลือง ขนาด 1/2"29
ข้อต่อตรงยูเนี่ยน- แฟลย์ ทองเหลือง ขนาด 5/8"39

ข้อต่อ NIPPLE แฟล์ร์ - เชื่อมทองแดงราคา (บาท)
ข้อต่อ NIPPLE แฟล์ร์ - เชื่อมทองแดง ขนาด 1/4"9
ข้อต่อ NIPPLE แฟล์ร์ - เชื่อมทองแดง ขนาด 3/8"15
ข้อต่อ NIPPLE แฟล์ร์ - เชื่อมทองแดง ขนาด 1/2"25
ข้อต่อ NIPPLE แฟล์ร์ - เชื่อมทองแดง ขนาด 5/8"35

Flare Nutราคา (บาท)
Flare Nut ขนาด 1/4"9
Flare Nut ขนาด 3/8"15
Flare Nut ขนาด 1/2"25
Flare Nut ขนาด 5/8"29


Service Valve ราคา (บาท)
Service Valve ขนาด 1/4"169
Service Valve ขนาด 3/8"189
Service Valve ขนาด 1/2"219
Service Valve ขนาด 5/8"269
Service Valve ขนาด 3/4"379

ดรายเออร์ แสตนเนอร์ราคา (บาท)
ดรายเออร์ 3/8" ต่อเชื่อม EK-083SY (SP)199
ดรายเออร์ 1/2" ต่อเชื่อม EK-084SY (SP)199
ดรายเออร์ 5/8 ต่อแฟลร์ EK-165Y (SP)269
ดรายเออร์ 3/8 ต่อแฟลร์ EK-053 (SP)129
แสตนเนอร์ 1 ทาง ต่อเชื่อม  ขนาด 3/16- 19mm สำหรับตู้แช่ ตู้เย็น29
แสตนเนอร์ 1 ทาง ต่อเชื่อม ขนาด 10 กรัม 1/8 x 1/4" สำหรับตู้แช่ ตู้เย็น29

พุกตะกั่วราคา (บาท)
พุกตะกั่ว FASTENIC ขนาด 1/4 " สำหรับ ยึดขาแขวนคอล์ยร้อน (1ตัว) 8
พุกตะกั่ว FASTENIC ขนาด 1/4 " สำหรับ ยึดขาแขวนคอล์ยร้อน (100 ตัว)750

พุกดรอบอินราคา (บาท)
พุกดรอบอิน ขนาด 3/8" สำหรับแอร์แขวนไต้ฝ้า (1ตัว)7
พุกดรอบอิน ขนาด 3/8" สำหรับแอร์แขวนไต้ฝ้า (150ตัว)1000

สกรูชุบขาวราคา (บาท)
สกรูชุบขาว ขนาด 1/4" x 1-1/2" (1 ตัว)1
สกรูชุบขาว ขนาด 1/4" x 1-1/2" (1 ขีด)8
สกรูชุบขาว ขนาด 1/4" x 1-1/2" (1 กิโลกรัม)70
สกรูชุบขาว ขนาด 1/4" x 1-1/2" (3 กิโลกรัม)200

น๊อตตัวเมียชุบขาวราคา (บาท)
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 1/4" (1ตัว) 0.5
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 1/4" (1ขีด)8
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 1/4" (0.5 กิโลกรัม)40
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 1/4" (1 กิโลกรัม)75
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 3/8" (1ตัว)1
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 3/8" (1ขีด)9
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 3/8" (0.5 กิโลกรัม)45
น๊อตตัวเมียชุบขาว ขนาด 3/8" (1กิโลกรัม)85


 
แหวนอีแป๊ะชุบขาวราคา(บาท)
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 1/4" (1ตัว)0.5
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 1/4" (1ขีด)8
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 1/4" (0.5 กิโลกรัม)40
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 1/4" (1 กิโลกรัม)75
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 3/8" (1ตัว)1
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 3/8" (1ขีด)9
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 3/8" (0.5 กิโลกรัม)45
แหวนอีแป๊ะชุบขาว ขนาด 3/8" (1 กิโลกรัม)85


 
สตัสชุบขาวราคา(บาท)
สตัสชุบขาว ขนาด 1/4" 12
สตัสชุบขาว ขนาด 3/8" 29


พุกพลาสติคสีขาวราคา (บาท)
พุกพลาสติกสีขาว เบอร์ 7  น้ำหนัก 1 ขีด13
พุกพลาสติกสีขาว เบอร์ 7  น้ำหนัก 1 กิโลกรัม99

สกรู เกลียวปล่อยราคา (บาท)
สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 10mm x 3/8" สำหรับ โครงคอล์ยร้อน  (15 ตัว)5
สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 10mm x 3/8" สำหรับ โครงคอล์ยร้อน  (1,000 ตัว)220
สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 10mm x 3/8" สำหรับ พุกพลาสติกเบอร์ 7 ขนาด P8 x 1-1/4"  (1 ตัว)0.50
สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 10mm x 3/8" สำหรับ พุกพลาสติกเบอร์ 7 ขนาด P8 x 1-1/4"  (1,000 ตัว)400

อลูมิเนียบรัดท่อราคา (บาท)
อลูมิเนียบรัดท่อ (1 ขีด)14
อลูมิเนียบรัดท่อ (1 กิโลกรัม)139

Powered by MakeWebEasy.com