เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนัง
เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น R32 พร้อมติด ตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน


 
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FTM09NV2S/RM09NV2S 9,082 15,900 เบอร์ 5
FTM13NV2S/RM13NV2S 12,487 18,400 เบอร์ 5
FTM15NV2S/RM15NV2S 15,120 21,100 เบอร์ 5
FTM18NV2S/RM18NV2S 17,992 25,400 เบอร์ 5
FTM24NV2S/RM24NV2S 22,275 33,600 เบอร์ 5
FTM28NV2S/RM28NV2S 23,606 35,400 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 . ID LiNE: chumphon_asia
 
เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อและขาแขวนคอยล์ร้อน
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
MS-GL09VA 9,212 16,900 เบอร์ 5
MS-GL13VA 12,626 19,100 เบอร์ 5
MS-GL15VA 14,330 22,100 เบอร์ 5
MS-GL18VA 18,084 27,100 เบอร์ 5
MS-GL24VA 22,519 39,700 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ แอลจี  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

 
ชื่อรุ่น  ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
S10D,EE1 9,114 12,900 เบอร์ 5
C13H,KE2 12,042 14,400 เบอร์ 5
S18D,EE1 18,589 20,400 เบอร์ 5
X10A 9,114 12,400 เบอร์ 5
X13A 12,068 13,400 เบอร์ 5
X18C 18,131 19,100 เบอร์ 5
S24B 22,506 22,900 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
AE095A/RE095A 9,558 12,700 เบอร์ 5
AE125A/RE125A 12,098 13,200 เบอร์ 5
AE185A/RE185A 18,399 19,500 เบอร์ 5
AE255A/RE255A 24,070 25,900 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ พานาโซนิค  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
CS/CU-PN09 SKT 9,326 13,000 เบอร์ 5
CS/CU-PN12 SKT 11,942 15,200 เบอร์ 5
CS/CU-PN18 SKT 17,632 23,600 เบอร์ 5
CS/CU-PN24 SKT 22,252 30,100 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ อามีน่า  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
WP09MNVSE/NC09RSVSE 9,415 12,700 เบอร์ 5
WP12MNVSE/NC12RSVSE 12,683 13,700 เบอร์ 5
WP18MNVSE/NC18RSVSE 18,516 19,800 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ อีมิแน้นท์   พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
WLG 09/ACG 09 9,204  13,100 เบอร์ 5
WLG 12/ACG 12 12,506  14,500 เบอร์ 5
WLG 18/ACG 18 19,161 21,700 เบอร์ 5
WLG 24/ACG 24 25,867 27,900 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนัง อินเวอร์เตอร์
เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์  R32 พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน
Smart Series

ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FTKM09NV2S/RKM09NV2S 8,500 (4,100-11,600 ) 22,800 เบอร์ 5
FTKM12NV2S/RKM12NV2S 11,900 (4,800-14,000) 25,800 เบอร์ 5
FTKM15NV2S/RKM15NV2S 14,300 (5,100-16,400) 29,600 เบอร์ 5
FTKM18NV2S/RKM18NV2S 17,700 (5,800-21,200) 32,800 เบอร์ 5
FTKM24NV2S/RKM24NV2S 20,500 (65,00-23,900) 41,600 เบอร์ 5
FTKM28NV2S/RKM28NV2S 24,200 (7,800-30,400) 45,600 เบอร์ 5
FTKM33NV2S/RKM33NV2S 29,000 (10,200-35,800) 49,600 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

Smile Series
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FTKC09PV2S/RKC09PV2S 8,500 (3,400-11,600) 19,700 เบอร์ 5
FTKC12PV2S/RKC12PV2S 11,900 (4,400-14,000) 22,500 เบอร์ 5
FTKC18NV2S/RKC18NV2S 17,700 (5,500-20,100) 28,700 เบอร์ 5
FTKC24NV2S/RKC24V2S 20,500 (6,100-23,500) 37,600 เบอร์ 5
มีส่วนลด โปรโมชั่น มากมาย  หรือ ซื้อเฉพาะตัวเครื่องราคาขายส่ง ติดต่อ 084-0064699 .  ID LiNE: chumphon_asia

เครื่องปรับอากาศ ชนิด ตั้ง/แขวนไต้ฝ้า
เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FH Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน 
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FH13PUV2S/R13PUV2S1 13,600   เบอร์ 5
FH18PUV2S/R8PUV2S1 17,400   เบอร์ 5
FH24NUV2S/R24NUV2S 23,000   มอก
FH30PUV2S/R30PUV2S/Y2S 30,000   มอก
FH36PUV2S/R36PUV2S/Y2S 36,000   มอก
FH42PUV2S/R42PUVY2S 42,000   มอก
FH48NUV2S/R48NUY2S 48,000   มอก
FH62CXV1/R61DXY1 56,000   มอก

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FHNQ Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FHNQ13MV2S/RNQ13MV2S1 14,174   เบอร์ 5
FHNQ18MV2S/RNQ18MV2S1 18,724   เบอร์ 5
FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24,000   มอก

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FHQG-DV Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

อินเวอร์เตอร์
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FHQG13DV2S/RZR13LUV2S1 13,529 (7,900-15,400)   เบอร์ 5
FHQG18DV2S/RZR18LUV2S1 17,716 (7,900-19,100)   เบอร์ 5
FHQG24DV2S/RZR24LUV2S1 21,874 (8,900-24,200)   เบอร์ 5
FHQG30DV2S/RZR30LUV2S1 28,419 (17,100-34,100)   เบอร์ 5
FHQG30DV2S/RZR30LUY2S1 29,082 (17,100-34,100)   เบอร์ 5
FHQG36DV2S/RZR36LUV2S1 36,081(18,800-38,200)   เบอร์ 5
FHQG36DV2S/RZR36LUY2S1 35,751 (18,800-38,200)   เบอร์ 5
FHQG42CV2S/RZR42LUV2S 42,000 (19,400-47,800)   มอก
FHQG42CV2S/RZR42LUY2S 42,000 (19,400-47,800)   มอก
FHQG48CV2S/RZR48LUV2S 45,400 (21,200-52,500)   มอก
FHQG48CV2S/RZR48LUY2S 45,400 (21,200-52,500)   มอก
 

เครื่องปรับอากาศไดกิ้น FHC NU/PU Series พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และขาแขวนคอยล์ร้อน


 
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง (บาท) มาตรฐาน
FHC18NUV2S/R18NUV2S 18,000   มอก
FHC24NUV2S/R24NUV2S 23,000   มอก
FHC30PUV2S/R30PUV2S 30,000   มอก
FHC30PUV2S/R30PUY2S 30,000   มอก
FHC36PUV2S/R36PUV2S 36,000   มอก
FHC36PUV2S/R36PUY2S 36,000   มอก
FHC42PUV2S/R42PUY2S 42,000   มอก
FHC48NUV2S/R48NUY2S 48,000   มอกเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FCNQ Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน

 
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง มาตรฐาน
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S 13,600    มอก
FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S 18,000   มอก
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24,000   มอก
FCNQ30MV2S/RNQ30MNV2S 30,000   มอก
FCNQ30MV2S/RNQ30MNY2S 30,000   มอก
FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S 36,000   มอก
FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S 36,000   มอก
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S 42,600   มอก
FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S 48,000   มอก

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น FCQ Series  พร้อมติดตั้ง แบบใส่รางครอบท่อ และ ขาแขวนคอยล์ร้อน


อินเวอร์เตอร์
ชื่อรุ่น ขนาดความเย็น (บีทียู) ราคา ฟรีติดตั้ง มาตรฐาน
FCQ30LUV2S/RZR30LUV2S 30,000 (17,100-34,100)   มอก
FCQ30LUV2S/RZR30LUY2S 30,000 (17,100-34,100)   มอก
FCQ36LUV2S/RZR36LUV2S 36,000 (18,800-38,200)   มอก
FCQ36LUV2S/RZR36LUY2S 36,000 (18,800-38,200)   มอก
FCQ42LUV2S/RZR42LUV2S 42,000 (19,400-47,800)   มอก
FCQ42LUV2S/RZR42LUY2S 42,000 (19,400-47,800)   มอก
FCQ48LUV2S/RZR48LUV2S 48,000 (21,200-52,500)   มอก
FCQ48LUV2S/RZR48LUY2S 48,000 (21,200-52,500)   มอก